Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mensa

18. 2. 2007

Co je to Mensa?

Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.

Základ organizace tvoří nadnárodní Menza International. Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa České republiky, která vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo. Ta byla založena v roce 1989, přičemž na Ministerstvu vnitra byla zaregistrována v roce 1991 jako občanské sdružení.

Jaké je poslání Mensy?

Ve stanovách je zakotveno, že cílem Mensy je využití inteligence ve prospěch lidstva. Jedná se zejména o podporu výzkumu vlastností, znaků i využití inteligence jako takové. Například v USA působí nadace MERF (Mensa Education and Research Foundation), která má dokonce status poradního hlasu v UNESCO.

Funkcí Mensy je především vytváření stimulujícího intelektuálního a společenského prostředí pro své členy, umožňování jejich dobrovolné seberealizace a podpora vzájemných kontaktů.

Kdo se může stát členem Mensy?

Členem se může stát každý, kdo dosáhne věku 15 let a v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International, výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace (na stupnici používané v Čechách odpovídá IQ 130). Pro členství v Mense nejsou nutné žádné jiné předpoklady (kromě povinnosti platit členské příspěvky). Děti mezi 10 a 15 lety se mohou stát členy Dětské Mensy.

Jak se lze stát členem Mensy?

Je nutné pouze prokázat dovršení věku 14 let a absolvovat schválený vstupní test inteligence. Testování provádí vybraná skupina členů Mensy disponující patřičným oprávněním od psychologa Mensy ČR. Test lze opakovat maximálně třikrát s minimálně roční přestávkou mezi jednotlivými pokusy. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost.

Pokud testovaný dosáhne výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace, je mu nabídnuto členství v Mense. Členem se pak stává po zaplacení členských příspěvků (je možné se stát členem i dodatečně, tzn. po uplynutí třeba několika let po úspěšném absolvování vstupního testu). Pro členství nejsou nutné žádné jiné předpoklady.

Děti jsou testovány zvláštním testem, a to až po dovršení 10 let. Číselně vyjádřený výsledek se jim ale nesděluje, oznámí se jim pouze to, zda splnili kritérium pro vstup do Mensy či nikoliv. Až do 16 let mohou být členy Dětské Mensy. Pokud mají po dovršení věku 14 let zájem o členství ve „velké“ Mense, musí absolvovat test pro dospělé.

Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Test nelze absolvovat korespondenčně. Testování probíhá po celém území České republiky zpravidla v nárazových akcích přístupných pro širokou veřejnost. Zpravidla dvakrát ročně (v březnu a listopadu) se pak v Praze koná tzv. „velké vstupní testování“, kterého se pravidelně zúčastňuje několik set osob.

Za deset let existence Mensy v České republice prošlo jejím testováním již více než deset tisíc lidí. Přibližně třetina z nich přitom splnila kritérium pro vstup do Mensy a této možnosti pak využilo více jak 30 % z nich.

Kolik má Mensa členů?

Počet členů Mensy České republiky se dlouhodobě pohybuje mezi 1500 a 2000 (nyní je to dokonce 2350). Celosvětově je ale v Mense sdruženo asi 100 000 lidí ve více než 100 zemích. Největší členskou základu má Mensa v USA a Velké Británii. Mensa v České republice však patří již dlouhou dobu mezi deset nejsilnějších.

Jaké aktivity Mensa nabízí? 

Mensa v první řadě vytváří fórum pro intelektuální výměnu mezi svými členy a to zejména prostřednictvím besed, přednášek, diskusí, časopisů, her, setkání a podobně. Kromě toho podporuje nejrůznější aktivity zaměřené na rozvoj talentu a nadání a výzkum inteligence, ať už uvnitř nebo i vně Mensy samotné.

Mensa jako taková se však zabývá pouze vytvářením základních organizačních podmínek. Vše ostatní záleží na osobní aktivitě jednotlivců, případně zájmových skupin. Mensa si klade za cíl poskytovat co nejsvobodnější prostor pro seberealizaci a tak nevytváří zbytečné byrokratické struktury ani umělá společenská schémata. Je to mnohonázorové společenství lidí s mnoha různými ambicemi, kteří vykonávají svou činnost dobrovolně.

K tomu, aby vám členství v Mense skutečně k něčemu bylo, musíte zpravidla vynaložit určitou dávku osobní iniciativy. Mensa vám k tomu poskytne základní podmínky a možnost kontaktu s jinými nadprůměrně inteligentními lidmi s podobnými zájmy.

Zdroj: mensa.cz